Dividenda je výnos ze zisku určité společnosti, jejíž akcie vlastníte – tedy jste jejím akcionářem. Jako akcionář máte právo podílet se na zisku (to jsou ony dividendy) a zasahovat do řízení společnosti například hlasováním na valné hromadě. V souvislosti s akciemi valná hromada určuje například to, zda budou dividendy vyplaceny či nikoliv, v jaké výši a za jakých podmínek. Důležitým pojmem pro obchodování s cennými papíry je „rozhodný den“, na který se v praxi váže celá řada zásadních událostí. Jedná se o datum, kdy budou dividendy vypláceny a společně s ním bývá valnou hromadou rozhodnuto i o datu splatnosti dividendy – tedy o termínu, od kdy si akcionáři mohou dividendy vyzvednout.


Dividendy mohou být pro některé investory jedním z hlavních parametrů při rozhodování o koupi akcie. Tím, že koupíte akcie, investujete svůj kapitál do rozvoje společnosti a za to na oplátku samozřejmě očekáváte, že se váš vklad vrátí zúročený. Dividendová akcie se na první pohled vůbec ničím neliší od jakékoliv jiné akcie. Zásadní rozdíl je však v motivaci investora, proč vložit do tohoto cenného papíru peníze. Tradiční myšlenka „koupit levně a prodat co nejdráž “ zde totiž není až tak podstatná. Hlavní roli tu hraje především poměr mezi vyplacenou dividendou a realizovanou nákupní cenou akcie. Motivací investice je tudíž „levně koupit a následně inkasovat co nejvyšší dividendu“. Před investicí je ale dobré mít na paměti, že i když ideální představa investora je, že výše dividendy závisí především na zisku akciové společnosti po zaplacení daní, mohou nastat situace, kdy dividendy může vyplácet i společnost momentálně bez zisku, nebo naopak i společnost v zisku nemusí vyplácet žádné.

Komu a kdy se vyplácí dividendy?

Dividendy se vyplácí majitelům akcií podle rozhodného dne jejich držení. Jejich výše se zpravidla vyjadřuje pevnou částkou na akcii a je také jedním z činitelů, které mohou kurz akcie ovlivnit. Z toho důvodu se mohou případné výkyvy tlumit vícenásobnou výplatou dividend – například čtvrtletně.

Obdržená dividenda se opět daní (tomuto danění předchází daň z příjmu společnosti), většinou hned u zdroje, a to sazbou 15 %. V tomto případě se tedy jedná se o vícenásobné zdanění, což způsobuje znefektivnění toku peněz ze zisků společnosti zpět k investorům a mnohdy bývá argumentem pro manažery, aby nakonec nevypláceli vůbec žádné dividendy. Ovšem podle dlouhodobých průzkumů a sledování výkonnosti akcií se ukazuje, že už samo jejich vyplácení stabilizuje kurz a že cena takové akcie (v dlouhodobém měřítku) roste rychleji a v případě krizí neklesá tak hluboko. Tento model funguje celosvětově, takže štědří investoři sice tiše trpí, aniž by mohli tuto konkrétní skutečnost nějak změnit, na druhou stranu mnohdy jim právě toto dvojí zdanění pomůže.

Akcie vedené v SCP (tuzemské společnosti ) vyplácejí většinou dividendy přes  administrátora dividend, což je ve většině případů banka. Akcionář, který akcie držel přes rozhodný den, si pak výplatu může vyzvednout přímo na pobočce příslušné banky.

Oproti tomu zahraniční společnosti (se sídlem mimo Českou republiku) vyplácejí dividendy pomocí licencovaného obchodníka s cennými papíry. V praxi akcionář výplatu dividendy obdrží přímo na svůj obchodní účet.

Be Sociable, Share!